Vajrasattva

Thangka by Sergey Noskov 

Advertisements